Headerbild

Götgatan

GötgatanProfil

Börja längst ner på Götgatan (vid korsningen med Norra Kungsallén) som går öster om Gropen i Malmberget. Cykla uppför Götgatan, korsa Bergmansvägen och fortsätt uppåt tills Götgatan tar slut och sväng där vänster mot Gropen och sedan höger upp på Ringvägen. Följ Ringvägen så långt upp vägen går (dvs till Engelska vägen).