Headerbild

Cykling

Broarna runt är en bra tempobana på 22 km där man startar vid parkeringsfickan nedanför BHK malmen och kör ett helt varv medurs förbi flygfältet och Stenbron.

Det finns många bra asfalterade backar att cykla i kring Gällivare. Samtliga backar i tabellen nedan ligger inom cykelavstånd (som längst ca 7 mil) från Gällivare.

Backe Distans (km) Stigning (m) Medel-lutning Max-lutning* Svårighet**
Dundret - Femman 5.3 370 7.0 % 14% 45
Porjusberget 1.5 134 8.9 % 14 % 31
Tjautjas - högsta punkten 8.2 269 3.3 % 7 % 24
Liggadammen 2.5 145 5.8 %   23
Dundret - Björnfällan 1.4 94 6.7 % 13 % 21
Sadjembacken 1.6 72 4.5 % 10 % 14
Nordöstra länken 1.5 65 4.3 %   13
Porjusvägen söderut från Femman 4.1 79 1.9 % 5 % 9
Stubba 3.0 66 2.2 % 5 % 9
Bryggeribacken 0.67 23 3.4 % 7 % 8

 

*) Maxlutningen mäts som maximal medellutning över ca 100 meter.

**) Svårigheten är mätt enligt den formel som används av ClimbByBike som är:

(H*100/D)*2 + H²/D + D/1000 + (T-1000)/100 där H är stigning i meter, D är distans i meter och T är toppens höjd över havet. T medräknas endast om höjden är över 1000 möh.